Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käytön jatkamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 28.7.2020 10.28