Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 31.7.2020 14.31