Latest publish 12.10.2021 17.36
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot M 9/2021 vp

Kansliatoimikunnan lausunto virkasuhteen irtisanomisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Ainoa käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Muu asia Vireilletullut

Päivämäärä29.06.2021Asia tuli vireille.

Ilmoitettu täysistunnossa

29.06.2021
Asian vireilletulosta ilmoitettiin täysistunnossa.

Ainoa käsittely

30.06.2021
Eduskunta päätti irtisanoa Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virkasuhteen eduskunnan virkamieslain 28 §:ssä tarkoitetusta virkamiehestä johtuvasta erityisen painavasta syystä tänään alkavin irtisanomisajoin. Asian käsittely päättyi.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

virkasuhdeirtisanominenpääjohtajatValtiontalouden tarkastusvirastoEduskunnan kansliatoimikuntaEduskunnan virkamiehet