Latest publish 29.6.2022 13.45
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokuntien asiantuntijalausunnot