Latest publish 25.11.2021 10.33
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokuntien asiantuntijalausunnot