TAA 121/2016 vp

Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kolmivuotiseen Ekopaku-hankkeeseen (442 000 euroa)

Valtion talousarvion ja lisätalousarvion laadinta ja hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHylätty
KäsittelyvaiheAsian käsittely jatkuu yhdistettynä
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Momentti tai budjettilaki29.10.51
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Jätetty
Päivämäärä30.09.2016
Ensimmäinen allekirjoittaja
Laura  Huhtasaari  /ps
Asia on jätetty.
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä11.10.2016
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 134, 249/2016 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2017 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Eduskunta hyväksyi talousarvioaloitteet TAA 120, 381, 453/2016 vp. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotuksen talousarvioaloitteiden TAA 1—119, 121—380, 382—452, 454—462/2016 vp hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 34, 53/2016 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatympäristökasvatus  pakettiautot 
Latest publish 30.1.2017 17:46