TAA 75/2017 vp

Talousarvioaloite kaivosten louhintaveron käyttöönotosta aiheutuvasta verotuottojen kasvusta (20 000 000 euroa)

Valtion talousarvion ja lisätalousarvion laadinta ja hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHylätty
KäsittelyvaiheAsian käsittely jatkuu yhdistettynä
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Momentti tai budjettilaki11.10
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Jätetty
Päivämäärä29.09.2017
Ensimmäinen allekirjoittaja
Hanna  Halmeenpää  /vihr
Asia on jätetty.
Muiden allekirjoittajien lkm13
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä
Päivämäärä11.10.2017
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.12.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksiin HE 106, 176/2017 vp sisältyvän ehdotuksen valtion talousarvioksi vuodelle 2018 mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen talousarvioaloitteiden TAA 1-535/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteen TPA 51/2017 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta. Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta.
Asian käsittely päättyi.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkaivokset  louhinta  verotus 
Latest publish 21.12.2017 15.18