TS 132/2018 vp

Ehdotus: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta tiettyjen maksupalveluntarjoajia koskevien vaatimusten käyttöön ottamiseksi

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheToissijaisuusasian vireilletulo
Toissijaisuusasian vireilletulo
Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo
Päivämäärä13.12.2018
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Latest publish 7.2.2019 0.01