TS 14/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetusten (EU) N:o 575/2013 ja (EU) 2019/876 muuttamisesta covid-19-pandemian vuoksi tehtävien mukautusten osalta

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheToissijaisuusasian vireilletulo
Toissijaisuusasian vireilletulo
Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo
Päivämäärä06.05.2020
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Latest publish 1.7.2020 0.01