Direct link to content

TS 25/2020 vp

Latest publish 30.7.2020 0.02
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 25/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS unionin pelastuspalvelumekanismista annetun päätöksen N:o 1313/2013/EU muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

04.06.2020
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan