TS 3/2019 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (uudelleenlaadittu toisinto)

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheToissijaisuusasian vireilletulo
Toissijaisuusasian vireilletulo
Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo
Päivämäärä12.07.2019
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatinnovaatiot  teknologia  tutkimuslaitokset  Euroopan unioni 
Latest publish 3.10.2019 14.07