Latest publish 20.7.2018 0.01
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 38/2018 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

25.05.2018
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

direktiivitjulkinen sektoritietouudelleenkäyttöEuroopan unioni