Latest publish 1.2.2022 12.21
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 41/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sitovista vuotuisista kasvihuonekaasupäästöjen vähennyksistä jäsenvaltioissa vuosina 2021–2030, joilla edistetään ilmastotoimia Pariisin sopimuksen sitoumusten täyttämiseksi, annetun asetuksen (EU) 2018/842 muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

15.09.2021
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

ilmastopolitiikkapäästötEU-maatasetukset (säädökset)Euroopan unioni