Latest publish 26.7.2018 0.01
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 47/2018 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

31.05.2018
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

rikoksentekijätilmoitukset (tiedonannot)suojelurikkomuksetjulkisuusEuroopan unioni