Latest publish 15.2.2022 9.21
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 52/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS yleisestä tuoteturvallisuudesta, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1025/2012 muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 87/357/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY kumoamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

28.09.2021
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

tuoteturvallisuuskuluttajansuojaEU-asetuksetEU-direktiivitEuroopan unioni