Latest publish 15.2.2022 9.30
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 57/2021 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaviranomaisen perustamisesta ja asetusten (EU) N:o 1093/2010, (EU) N:o 1094/2010 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

05.10.2021
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

rahanpesuterrorismirahoitusterrorisminvastainen toimintaviranomaisetEU-asetuksetEuroopan unioni