TS 63/2016 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI asetusten (EU) N:o 1316/2013 ja (EU) 2015/1017 muuttamisesta Euroopan strategisten investointien rahaston voimassaoloajan pidentämisen osalta sekä kyseistä rahastoa ja Euroopan investointineuvontakeskusta koskevien teknisten parannusten tekemiseksi

Eduskunnan tietojensaantioikeus mm. EU-asioissa

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheToissijaisuusasian määräajan umpeutuminen
Toissijaisuusasian määräajan umpeutuminen
Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo
Päivämäärä16.09.2016
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatrahastot  investoinnit  Euroopan unioni 
Latest publish 11.11.2016 0:02