Latest publish 3.2.2021 0.04
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 81/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS rajat ylittävistä vakavista terveysuhkista ja päätöksen N:o 1082/2013/EU kumoamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

08.12.2020
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan