Latest publish 2.3.2021 0.04
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot TS 89/2020 vp

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI neuvoston päätöksen 2008/971/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Yhdistyneessä kuningaskunnassa tuotetun metsänviljelyaineiston vastaavuudesta unionissa tuotetun metsänviljelyaineiston kanssa

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Toissijaisuusasian vireilletulo

Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo

04.01.2021
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan