TS 92/2016 vp

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta

Eduskunnan tietojensaantioikeus mm. EU-asioissa

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheToissijaisuusasian määräajan umpeutuminen
Toissijaisuusasian määräajan umpeutuminen
Keskeiset asiakirjat

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Toissijaisuusasian vireilletulo
Päivämäärä11.01.2017
Euroopan komissio lähetti asian toissijaisuusasiana eduskunnalle.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatsähkö  energiapolitiikka  Euroopan unioni 
Latest publish 8.3.2017 0:02