U 17/2017 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 muuttamisesta, direktiiveiksi direktiivin 2014/59/EU ja eräiden muiden direktiivien muuttamisesta sekä asetukseksi asetuksen (EU) N:o 806/2014 muuttamisesta (pankkien häiriönsietokyvyn parantaminen II)

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
SuV:n tai UaV:n päätös
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä09.02.2017
EsittelijäValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Jaakko  Weuro
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä09.02.2017
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä14.02.2017
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2016/1690
Eutori-viite
EU/2016/1698
Eutori-viite
EU/2016/1699
Eutori-viite
EU/2016/1700
Eutori-viite
EU/2016/1701
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatpankit  häiriöt  pankkikriisit  rahoitusjärjestelmät  vakavaraisuus  tappiot  velkoja  EU-maat  asetukset  luottolaitokset  maksukyvyttömyys  Euroopan unioni 
Latest publish 17.6.2019 13:04