U 2/2020 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
Käsittely SuV tai UaV
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä27.02.2020
EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Petri  Haapalainen
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä27.02.2020
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan, hallintovaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä03.03.2020
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan
Päivämäärä03.07.2020
Vastannut ministeri
Asiakirja
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Ympäristövaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Talousvaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2018/1141
Eutori-viite
EU/2020/0407
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatrahastot  aluekehitys  sosiaalipolitiikka  kalatalous  turvapaikkapolitiikka  maahanmuuttopolitiikka  turvallisuuspolitiikka  rajaturvallisuus  viisumit  rahoitus  ilmastopolitiikka  Euroopan unioni  EU-rakennerahastot 
Latest publish 3.7.2020 15.34