U 21/2012 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Yleinen tietosuoja-asetus) sekä direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai niistä syyttämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Tietosuojadirektiivi)

Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden kansalliseen valmisteluun

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
SuV:n tai UaV:n päätös
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä12.04.2012
EsittelijäOikeusministeriö
Neuvotteleva virkamies

Rantalankila
Puhemiehen päätös
Päivämäärä16.04.2012
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausuntonsa.
 
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä17.04.2012
 
Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan
Päivämäärä26.04.2013
 
Päivämäärä24.09.2014
 
Päivämäärä18.11.2014
 
Päivämäärä26.02.2015
 
Päivämäärä28.05.2015
Vastannut ministeri
Asiakirja
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.
 
Päivämäärä11.09.2015
Vastannut ministeri
Asiakirja
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.
 
Päivämäärä10.12.2015
Vastannut ministeri
Asiakirja
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2012/0598
EU/2012/0599
Viite EU:n asiakirjaan
AsiasanatHenkilötiedot  Asetukset  Direktiivit  EU-oikeusasiayhteistyö  Euroopan komissio  Euroopan unioni  Rekisterit  Tietosuoja  Vapaa liikkuvuus  Yksilönsuoja 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (26)
Latest publish 28.5.2018 9:13