Latest publish 10.12.2021 13.29
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 21/2012 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Yleinen tietosuoja-asetus) sekä direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai niistä syyttämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Tietosuojadirektiivi)

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
SuV:n tai UaV:n päätös

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä12.04.2012EsittelijäNeuvotteleva virkamies

Puhemiehen päätös

16.04.2012
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu täysistunnossa

17.04.2012

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

26.04.2013

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

24.09.2014

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

18.11.2014

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

26.02.2015

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

28.05.2015
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

11.09.2015
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

10.12.2015
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2012/0598
Eutori-viite
EU/2012/0599
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

HenkilötiedotAsetuksetDirektiivitEU-oikeusasiayhteistyöEuroopan komissioEuroopan unioniRekisteritTietosuojaVapaa liikkuvuusYksilönsuoja