U 21/2012 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Yleinen tietosuoja-asetus) sekä direktiiviksi yksilöiden suojelusta toimivaltaisten viranomaisten henkilötietojen käsittelyssä rikosten torjumiseksi, tutkimiseksi, selvittämiseksi tai niistä syyttämiseksi tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Tietosuojadirektiivi)

Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden kansalliseen valmisteluun

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

U 21/2012 vp HaV 03.06.2015 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 03.06.2015 lakimies Anu-Tuija Lehto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 03.06.2015 asiantuntija Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 03.06.2015 EU-asiantuntija Anu Talus, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 03.06.2015 emeritusprofessori Ahti Saarenpää Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 03.06.2015 emeritusprofessori Ahti Saarenpää Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 05.06.2015 päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 05.06.2015 asiantuntija Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 09.06.2015 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 09.06.2015 EU-asiantuntija Anu Talus, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 neuvotteleva virkamies Leena Rantalankila, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 ylitarkastaja, poliisiosasto Virpi Koivu, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 ylitarkastaja Jenni Juslén, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 ylitarkastaja Anne Ihanus, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 tulliylitarkastaja Juha Vilkko, Tulli Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 valtakunnansyyttäjänvirasto Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 18.09.2015 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 11.12.2015 sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 11.12.2015 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 11.12.2015 lakimies Ida Sulin, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 11.12.2015 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 11.12.2015 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
U 21/2012 vp HaV 11.12.2015 asiantuntija Niina Harjunheimo, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 28.5.2018 9.13