Latest publish 14.1.2016 15.16
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 29/2013 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (uudelleenlaadittu teksti) ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
Käsittely päättynyt

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä23.05.2013EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriöYlitarkastaja

Puhemiehen päätös

24.05.2013
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausuntonsa.

Ilmoitettu täysistunnossa

28.05.2013

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2013/0839
Eutori-viite
EU/2013/0840
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

TavaramerkitAsetuksetDirektiivitEuroopan unioni