U 30/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta

Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden kansalliseen valmisteluun

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheValiokunnan mietintö tai lausunto
Valiokunnan lausunto
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä31.05.2018
EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
hallitusneuvos
Arto  Rajala
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä31.05.2018
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä05.06.2018
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Suuren valiokunnan työjaosto
+ Suuri valiokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2017/0294
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmaakaasu  sisämarkkinat  direktiivit  energiapolitiikka  EU-maat  kolmannet maat  kaasuputket  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (15)
Latest publish 3.12.2018 11.16