Skip main navigation

Direct link to content

U 30/2018 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 3.12.2018 11.16
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maakaasun sisämarkkinoiden yhteisiä sääntöjä koskevan direktiivin 2009/73/EY muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot