Latest publish 4.10.2021 16.12
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 34/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EU) 2020/1706 muuttamisesta tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden sisällyttämiseksi siihen (unionin autonomiset tariffikiintiöt; kalastustuotteet)

YHTEENVETO

Asian tila
Käsitelty
Käsittelyvaihe
SuV:n tai UaV:n päätös

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä08.07.2021EsittelijäValtiovarainministeriöEsittelijähallintoneuvosIsmo MäenpääValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

08.07.2021
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

07.09.2021
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2021/0630
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

kalastuskalavalmisteettullitariffitasetukset (säädökset)Euroopan unioni