Latest publish 27.9.2021 9.57
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 37/2021 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin vesille pääsyä koskevista rajoituksista

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
Lausunnon ilmoittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä26.08.2021EsittelijäMaa- ja metsätalousministeriöEsittelijäneuvotteleva virkamiesOrian BondestamValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

26.08.2021
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle maa- ja metsätalousvaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

07.09.2021
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2021/0719
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

kalastuspolitiikkakalastusoikeusasetukset (säädökset)EU-maatrajoituksetEuroopan unioni