U 45/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
Asiakirjan saapuminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä27.06.2018
EsittelijäValtiovarainministeriö
Esittelijäundefined
budjettineuvos
Seija  Kivinen
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä28.06.2018
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle valtiovarainvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä04.09.2018
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan
Päivämäärä10.02.2020
Vastannut ministeri
Asiakirja
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä05.10.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä23.10.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä13.11.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
+ Talousvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Talousvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Hallintovaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tulevaisuusvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Tulevaisuusvaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Ympäristövaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Sivistysvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Sivistysvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Sivistysvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Sivistysvaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Tarkastusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2018/0987
Eutori-viite
EU/2018/0990
Eutori-viite
EU/2018/0992
Eutori-viite
EU/2018/0993
Eutori-viite
EU/2018/0996
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatrahoitus  yhteisövero  päästökauppa  muovi  arvonlisävero  talousarviot  Euroopan unioni 
Latest publish 21.2.2020 9:46