U 5/2015 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä yhteiseen kieliaineistojen ja –teknologian eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (CLARIN ERIC –konsortioon liittyminen)

Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden kansalliseen valmisteluun

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
SuV:n tai UaV:n päätös
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä01.07.2015
EsittelijäOpetus- ja kulttuuriministeriö
EsittelijäOpetus- ja kulttuuriministeriö
opetusneuvos
Petteri  Kauppinen
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä06.07.2015
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä08.09.2015
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Sivistysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatkielet  tutkimustoiminta  kieliteknologia  yliopistot  yhteistyö  konsortiot  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (9)
Latest publish 19.10.2017 11:54