U 5/2019 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen tyyppihyväksynnästä kevyiden henkilö- ja hyötyajoneuvojen päästöjen (Euro 5 ja Euro 6) osalta ja ajoneuvojen korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavien tietojen saatavuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 715/2007 muuttamisesta (pakokaasupäästöjä koskevan asetuksen muuttaminen RDE-päästötestin suhteen)

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheVireilletulo valiokunnassa SuV tai UaV
Asian ilmoittaminen SuV tai UaV
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä08.08.2019
EsittelijäLiikenne- ja viestintäministeriö
Esittelijäundefined
hallitussihteeri
Janne  Mänttäri
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä09.08.2019
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan ja ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2019/0872
Latest publish 9.8.2019 13:46