Latest publish 10.12.2021 13.39
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 62/2017 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiksi Euroopan valvontaviranomaisten perustamisesta annettujen asetusten ja eräiden muiden asetusten muuttamisesta sekä direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta annettujen direktiivien muuttamisesta (Euroopan finanssivalvontajärjestelmän tarkistus)

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
SuV:n tai UaV:n päätös

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä02.11.2017EsittelijäValtiovarainministeriöEsittelijäfinanssineuvosPauli KariniemiValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

03.11.2017
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

07.11.2017
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

12.10.2018
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2017/1072
Eutori-viite
EU/2017/1464
Eutori-viite
EU/2017/1470
Eutori-viite
EU/2017/1471
Eutori-viite
EU/2017/1482
Eutori-viite
EU/2018/1533
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

finanssialarahoitusmarkkinatvalvontapääomamarkkinatyhteismarkkinatviranomaisetasetukset (säädökset)EU-maatarvopaperimarkkinattoimivaltayhdenmukaistaminenEuroopan unioni