Latest publish 24.3.2021 14.28
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot U 8/2019 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
SuV:n tai UaV:n päätös

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Valtioneuvoston U-kirjelmä Annettu

Päivämäärä26.09.2019EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriöEsittelijäkaupallinen neuvosOlli HyvärinenValtioneuvosto antoi U-kirjelmän.

Puhemiehen päätös

26.09.2019
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.

Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa

01.10.2019
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.

Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan

05.03.2021
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.

Valiokuntakäsittely

Saapunut

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Eutori-viite
EU/2019/0247
Viite EU:n asiakirjaan

Asiasanat

valtiontukiasetukset (säädökset)ilmoitusvelvollisuussisämarkkinatvapautusrahoitusEuroopan unioni