U 8/2019 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotusluonnoksesta komission asetukseksi tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun asetuksen (EU) N:o 651/2014 muuttamisesta (valtiontukien yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen muuttaminen)

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
Lausunnon ilmoittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä26.09.2019
EsittelijäTyö- ja elinkeinoministeriö
Esittelijäundefined
kaupallinen neuvos
Olli  Hyvärinen
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä26.09.2019
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä01.10.2019
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2019/0247
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatvaltiontuki  asetukset  ilmoitusvelvollisuus  sisämarkkinat  vapautus  rahoitus  Euroopan unioni 
Latest publish 18.10.2019 16.16