U 88/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta EU:n ulkosuhderahoitusjärjestelmäksi rahoituskaudelle 2021–2027, sisältäen ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välineen perustamisesta; neuvoston asetukseksi naapuruus-, kehitys- ja kansainvälisen yhteistyön välinettä täydentävän, Euratomin perustamissopimukseen perustuvan eurooppalaisen ydinturvallisuusvälineen perustamisesta; Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA III) perustamisesta; neuvoston päätökseksi merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan unioniin, mukaan lukien suhteet Euroopan unionin sekä Grönlannin ja Tanskan kuningaskunnan välillä; sekä unionin ulkoasioiden korkean edustajan ehdotuksen neuvoston päätökseksi Euroopan rauhanrahaston perustamisesta.

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Asian käsittelystä päättäminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Viittaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä27.09.2018
EsittelijäUlkoministeriö
Esittelijäundefined
lähetystöneuvos
Mika  Kukkonen
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä27.09.2018
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä02.10.2018
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Jatkokirjelmä saapunut eduskuntaan
Päivämäärä31.03.2020
Vastannut ministeri
Asiakirja
Jatkokirjelmä on saapunut eduskuntaan.
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä05.10.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä, aliasia
Päivämäärä02.10.2018
Asian käsittely jatkuu yhdistettynä toiseen valtiopäiväasiaan.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Suuri valiokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
+ Puolustusvaliokunta
+ Hallinto- ja turvallisuusjaosto
+ Valtiovarainvaliokunta
+ Ulkoasiainvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2018/1245
Eutori-viite
EU/2018/1258
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatulkopolitiikka  rahastot  rauha  kolmannet maat  lähialueet  ihmisoikeudet  Euroopan unioni 
Latest publish 6.4.2020 16:58