Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (Euroopan unionin liittyminen Geneven asiakirjaan)

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

U 91/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan unionin liittymisestä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin toimesta sen liityttyä alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä tehdyn Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjaan (Euroopan unionin liittyminen Geneven asiakirjaan)

Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden kansalliseen valmisteluun

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

U 91/2018 vp TaV 25.10.2018 puheenjohtaja Johanna Flythström, Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. Asiantuntijalausunto 
U 91/2018 vp TaV 25.10.2018 asiantuntija Riikka Tähtivuori, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
U 91/2018 vp TaV 25.10.2018 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
U 91/2018 vp TaV 25.10.2018 lakimies Minna Aalto-Setälä, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
Latest publish 8.11.2019 15.22