U 94/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU, EURATOM) N:O 1141/2014 muuttamisesta henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen rikkomuksiin liittyvän tarkastusmenettelyn osalta Euroopan parlamentin vaalien yhteydessä

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheKäsittely SuV tai UaV
SuV:n tai UaV:n päätös
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä25.10.2018
EsittelijäOikeusministeriö
Esittelijäundefined
neuvotteleva virkamies
Heini  Huotarinen
Valtioneuvosto antoi U-kirjelmän.
Puhemiehen päätös
Päivämäärä01.11.2018
Puhemies lähetti asian suureen valiokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Puhemiehen päätös ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä06.11.2018
U-kirjelmän antamisesta ja valiokuntaan lähettämisestä puhemiehen päätöksellä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Suuri valiokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Eutori-viite
EU/2018/1545
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanathenkilötiedot  europarlamenttivaalit  tietosuoja  valvonta  väärinkäyttö  viranomaiset  henkilöstö  asetukset  Euroopan unioni 
Latest publish 29.3.2019 14.40