VNT 2/2015 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

Valtioneuvoston tiedonantomenettely

YHTEENVETO

Asian tilaKäsitelty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Eduskunnan kirjelmä

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Annettu
Päivämäärä28.09.2015
Antajapääministeri
Juha  Sipilä
Valtioneuvosto antoi tiedonannon.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä29.09.2015
Valtioneuvoston tiedonannon antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.09.2015
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin..
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.09.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.10.2015
Asiakirja
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.10.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan kirjelmä
Päivämäärä02.10.2015
Asiakirja
Eduskunnan kirjelmä.
 
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
Päivämäärä05.10.2015
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
 
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkilpailukyky  taloudelliset kriisit  vienti  vapaapäivät  sairausloma  vuosiloma  lomaraha  sosiaaliturvamaksut  työttömyys  perustuslait  työehtosopimukset 
Latest publish 18.1.2017 13.06