Ministerien sidonnaisuudet
VN
1
2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kosonen)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 
Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2020 
Pääministeri
Sanna
Marin
Hallitusneuvos
Arno
Liukko
Liite 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Hanna Kosonen 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Toiminimi Töpinä. Asiantuntijapalvelut, ei aktiivinen. 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Vapaa-ajan asunto. 57 ha metsää. 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolaina 300 000 euroa. 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen. 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Euroopan Metsäinstituutti EFI:n hallituksen jäsen. 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 7.5.2020 14.25