Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.31

Ministerien sidonnaisuudet VN 1/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Marin ja ministerit Saarikko, Vanhanen, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist ja Mikkonen)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2021 
Pääministeri 
Sanna 
Marin 
 
Hallitusneuvos 
Arno 
Liukko 
 

Liite 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Pääministeri Sanna Marin 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolaina 80 000 euroa 

Asuntolaina 380 000 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Tampereen kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen 2017 - 2021 

Tampereen kaupunki, tulot luottamustehtävän hoitamisesta vuodelta 2020: 3465 euroa 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §)  

Ministeri: Annika Saarikko  

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA:  

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

OP-eläke -ja sijoitusvakuutus yhteensä noin 50 000 euroa 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen -yrityksen nimi ja toimiala:  

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteäomaisuus:  

Asunto-osake Espoossa, omistus yhdessä puolison kanssa 

Omakotitalo Oripäässä, omistus yhdessä puolison kanssa 

Muut merkittävät tulolähteet:  

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste -myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:  

Asuntolaina 391 416 euroa yhdessä puolison kanssa  

Asunnon peruskorjauslaina 93 877 euroa, josta noin puolet yhdessä puolison kanssa  

Autolaina 22 700 euroa yhdessä puolison kanssa  

Luottamus-ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä:  

Tiukulan säätiön hallituksen jäsenyys  

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

 Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Matti Vanhanen 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Ilkka Yhtymä 211 kpl  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Omistan rakenteilla olevan omakotitalon Nurmijärvellä.  

Muut merkittävät tulolähteet: 

Työeläke yksityisistä työsuhteista 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Olen sopinut rakentamista varten asuntolainan, josta on nyt nostettu 188 701 euroa.  

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Paasikivi-seuran puheenjohtaja, eronnut 11.8.2020, muodollisesti uusi puheenjohtaja valitaan vuosikokouksessa, johon asti pidättäydyn osallistumasta seuran päätöksentekoon. 

Vuoksen säätiön hallintoneuvoston jäsen 

Vuoksenranta seuran hallituksen jäsen 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Nurmijärven kunnanvaltuusto 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

HOK-Elannon edustajisto 

Työtehoseuran valtuuskunnan puheenjohtaja 

Partiosäätiön neuvottelukunnan jäsen 

UKK-arkistosäätiön hallituksen jäsen 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Anna-Maja Henriksson 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Fortum 105 

Neste 78 

Nokia 20 

Nordea Bank Fdr 42 

Telia Company Ab 87 

Stockmann A 50 

Stage Zero Oy 1921 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:  

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

asunto-osake, Helsinki 

½ omakotitalosta, Pietarsaari 

½ kesäasunnosta, Mässkär, Pietarsaari 

1/5 kesäsunnosta, Havsviken, Rno 3:309, Vestsundinkylä, Pietarsaari 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolaina 340 000 euroa 

Vapaa-ajan asunnon laina 22 000 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Pietarsaaren kaupunginvaltuusto, jäsen 

Pohjanmaan liitto, maakuntavaltuusto, jäsen 

Högskolestiftelsen i Österbotten delegation, jäsen 

Muut merkittävät sidonnaisuudet:  

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Krista Kiuru 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Omistusasuntojen asuntolainat 102 385 euroa ja 137 082 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Porin kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen 

Porin kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Tuula Haatainen 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:  

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus:  

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Ensi- ja turvakotien liitto, puheenjohtaja (päättyy huhtikuussa 2021) 

Lasten Päivän Säätiö, valtuuskunta, jäsen (päättyy huhtikuussa 2021) 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Helsingin kaupungin valtuutettu 

Muut merkittävät sidonnaisuudet:  

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Jari Leppä 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Kemira 30 kpl 

Tikkurila 7 kpl 

Telia Company 228 kpl 

Suur-Savon Sähkö 30 kpl 

Osuuskunta Tuottajain Maidon osuuksia 1670 kpl  

Osuuskunta Metsäliiton osuuksia 1615 euroa 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Antinmäentila maidontuotanto, metsätalous, koulutuspalveluiden myynti, 

Leppä Lomat lomamökkien vuokraus 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Omaa peltoa 51 ha, metsää 213 ha, vuokrattavia lomamökkejä 4 kpl ja 2 kpl vuokrattavia omakotitaloja  

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Kiinteistöjen hankinta- ja yrityslainoja 540 600 euroa yhdessä puolison kanssa.  

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Koirakiven Nuorisoseuran ja Maa- ja kotitalousseuran pj 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Pertunmaan kunnanvaltuuston jäsen 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Sirpa Paatero  

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Kotsura Oy 4% 10 osaketta 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Kaksi asuntoa Kotkassa ja yksi Helsingissä 

Sijoitusvakuutuksia noin 175 000 euroa 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntovelkaa yhdessä puolison kanssa 225 000 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Kotkan kaupunginvaltuusto 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 

Ministeri: Antti Kaikkonen 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä: 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

100% paritaloasunto Tuusulassa 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolaina 330 000 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Maanpuolustuksen kannatussäätiön puheenjohtaja 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 

Tuusulan kunta, kunnanvaltuutettu 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Thomas Blomqvist 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Osakeomistukset 

Aktia Bank 300 kpl 

Apetit 500 kpl 

Ingman Group 24 kpl 

Metsä Board B 275 kpl 

Outokumpu 100 kpl 

Raisio kantaosake 400 kpl 

Metsäliitto osuuskunta perusosuudet 2600 euroa 

Metsäliitto osuuskunta lisäosuudet A 3295 euroa 

Osuuspankki omistaja-asiakas 

OP omistaja-asiakkaan tuotto-osuus 3000 euroa 

Rahastosijoitukset 

OP-sijoitusvakuutus 22 131,19 euroa 

OP-Moderat 13,8193 kpl 

OP-Modig A 35,9157 kpl 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Maanviljely. Maa- ja metsätila Siggby Mellangård, Tenholassa.  

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Kiinteistökokonaisuus Siggby Mellangård, Tenholassa. 

Peltoala 82,0 ha ja metsäala 96,0 ha. 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Ei muita merkittäviä tulonlähteitä.  

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Yksityiset lainat 59 444 euroa 

Elinkeinon harjoittamiseen liittyvät lainat 462 001 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Raaseporin kaupunginvaltuusto, jäsen 

Svenska Finlands folkting (Suomenruotsalaiset kansankäräjät), edustaja  

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Ei muita merkittäviä sidonnaisuuksia. 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Krista Mikkonen 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Lumituuli Oy:n osakkeita 2 kpl 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Omakotitalo Joensuussa yhdessä puolison kanssa 

Kesämökki Enonkoskella yhdessä puolison kanssa 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolaina yhdessä puolison kanssa 7 000 euroa 

Laina kesämökkiin yhdessä puolison kanssa 42 000 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Joensuun kaupunginvaltuuston jäsen 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.