Ministerien sidonnaisuudet
VN
2
2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (pääministeri Sipilä)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin. 
Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2016  
Pääministeri
Juha
Sipilä
Alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
Liite
Liite
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Sipilä Juha Petri 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Yhteisomistuksessa vaimon kanssa seuraava varallisuus: Metsätilat Oulussa ja Muhoksella, yhteensä n. 180 ha. Omassa käytössämme olevia kiinteistöjä, joista merkittävin omakotitalo Sipoossa. Lisäksi merkittävä rahoitusomaisuus talletettuna seuraaviin Nordea pankki Suomi Oyj:n sekä Helsingin OP Pankki Oyj:n yksityishenkilöille tarjoamiin sijoitusinstrumentteihin; Nordea Eläkesijoitus, Nordea säästöhenkivakuutus 2 kpl, Nordea Capital Private (tuottokori) sekä OP Kasvutuottotili. 
MUUTOS: Kempeleen asunto vaihdettu pienempään. 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Pääomatuloja rahoitusomaisuudesta ja metsätilasta. Vuoden 2014 veroilmoituksen mukaan verotettavaa pääomatuloa edellä mainituista varallisuudesta on yhteensä 74.950 euroa.  
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
Kempeleen kunnanvaltuuston jäsen. 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 31.3.2016 13.51