Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.30

Ministerien sidonnaisuudet VN 2/2016 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (pääministeri Sipilä)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat muutokset perustuslain 63 §:ssä tarkoitettuihin sidonnaisuuksiin. 

Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2016  
Pääministeri 
Juha 
Sipilä 
 
Alivaltiosihteeri 
Timo 
Lankinen 
 

Liite

Liite

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Sipilä Juha Petri 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Yhteisomistuksessa vaimon kanssa seuraava varallisuus: Metsätilat Oulussa ja Muhoksella, yhteensä n. 180 ha. Omassa käytössämme olevia kiinteistöjä, joista merkittävin omakotitalo Sipoossa. Lisäksi merkittävä rahoitusomaisuus talletettuna seuraaviin Nordea pankki Suomi Oyj:n sekä Helsingin OP Pankki Oyj:n yksityishenkilöille tarjoamiin sijoitusinstrumentteihin; Nordea Eläkesijoitus, Nordea säästöhenkivakuutus 2 kpl, Nordea Capital Private (tuottokori) sekä OP Kasvutuottotili. 

MUUTOS: Kempeleen asunto vaihdettu pienempään. 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Pääomatuloja rahoitusomaisuudesta ja metsätilasta. Vuoden 2014 veroilmoituksen mukaan verotettavaa pääomatuloa edellä mainituista varallisuudesta on yhteensä 74.950 euroa.  

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 

Kempeleen kunnanvaltuuston jäsen. 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.