Ministerien sidonnaisuudet
VN
2
2018 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Vehviläinen ja Virolainen)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. 
Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2018 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Alivaltiosihteeri
Timo
Lankinen
Liite 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Anu Vehviläinen 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Rivitalo-osakehuoneisto Joensuussa 
Vapaa-ajanasunto Kontiolahdella 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
MUUTOS: Lainaa yhteensä [260 000] 228 000 euroa, josta asunto- ja vapaa-ajanasuntolainaa [234 000] 215 000 euroa ja autolainaa [26 000] 13 000 euroa. 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Valamo-Säätiön valtuuskunnan jäsenyys 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Anne-Mari Virolainen 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Caverion Corporation 113 kpl 
Fortum 200 kpl 
Kone B 90 kpl 
Neste 125 kpl 
Nokia 550 kpl 
Nokian Renkaat 60 kpl 
Nordea Bank 85 kpl 
Novo Nordisk B 65 kpl 
Sampo 70 kpl 
Sanoma 250 kpl 
Wärtsilä 70 kpl 
YIT-yhtymä 113 kpl 
Seligson OMXH25 UCITS ETF 25 kpl 
Golf –osakkeet, Harjattula golf ja Hartola golf 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
½-osuus omakotitalo, Lieto 
½-osuus vapaa-ajanasunto, Sysmä 
½-osuus osakehuoneisto, Helsinki (omassa käytössä) 
½-osuus sijoitusasunto, Helsinki 
½-osuus sijoitusasunto, Turku (valmistuu 31.8.2018) 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Helsingin asunto-osakkeisiin lainaa 175 400 eur 
Tyttären asuntolainan ja maksukyvyn takaus yhdessä puolison kanssa 98 200 eur 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Liedon kunnanvaltuusto, varapuheenjohtaja 
Pohjola Norden ry, hallituksen puheenjohtaja (pidättäydyn hoitamasta tehtävää, kunnes se päättyy 26.4.2018) 
Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja (pidättäydyn hoitamasta tehtävää, kunnes se päättyy 9/2018) 
Toivo Ajatuspaja, hallituksen varapuheenjohtaja (pidättäydyn hoitamasta tehtävää, kunnes se päättyy 4/2018) 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Varsinais-Suomen maakuntahallitus 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 1.3.2018 14.22