Ministerien sidonnaisuudet
VN
2
2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (pääministeri Rinne sekä ministerit Kiuru ja Marin)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 
Helsingissä 27 päivänä kesäkuuta 2019 
Pääministeri
Antti
Rinne
Hallitusneuvos
Arno
Liukko
Liite 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63) 
Ministeri: Antti Rinne 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä: 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Omakotitalo vuokratontilla Mäntsälässä, arvo noin 300 000 euroa 
Moottoripurjevene yhdessä puolison kanssa, arvo noin 100 000 euroa 
Neljännes lomaosakkeesta Ylläksellä, arvo noin 20 000 euroa 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Noin 200 000 euroa 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 
Kunnanvaltuusto, Mäntsälä 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Krista Kiuru 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Omistusasuntojen asuntolainat 102 385 euroa ja 152 608 euroa 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Porin kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen 
Porin kaupunki, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja  
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Porin organisaatiouudistuksen vaikutusten ja johtamisjärjestelmien arvioinnin ohjausryhmä, eroilmoitus jätetty 12.6. 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto, JHL:n edustajiston jäsen, eroilmoitus jätetty 5.6. 
Turun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunnan neuvottelukunta, jäsen, eroilmoitus jätetty 5.6. 
Turun yliopisto, yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan neuvottelukunta, jäsen, eroilmoitus jätetty 5.6. 
Kuluttajaliitto, hallituksen puheenjohtaja, eroilmoitus jätetty 5.6. 
Suomalais-virolainen kulttuurisäätiö, hallituksen jäsen, eroilmoitus jätetty 5.6. 
Finnvera Oyj hallintoneuvosto, varapuheenjohtaja, eroilmoitus jätetty 5.6. 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Sanna Marin 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolaina 99 000 euroa 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Tampereen kaupunki, kaupunginvaltuuston jäsen 2017 - 2021 
Tampereen kaupunki, tulot luottamustehtävän hoitamisesta vuodelta 2018: 5145 euroa  
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 27.6.2019 12.47