Ministerien sidonnaisuudet
VN
3
2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Risikko, Berner ja Mykkänen)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti lähetetään eduskunnalle perustuslain 63 §:ssa tarkoitetut ministereiden Risikko ja Mykkänen selvitykset sidonnaisuuksistaan sekä ministeri Bernerin ilmoittamat muutokset omiin sidonnaisuuksiinsa. 
Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 
Pääministerin sijainen, ulkoasiainministeri
Timo
Soini
Osastopäällikkö
Janne
Kerkelä
Liite
Liite
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Paula Risikko 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Puolet omakotitalosta, Seinäjoki 
Puolet asunto-osakkeesta, Helsinki 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen 
tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Suomen Sydänliitto, puheenjohtaja 
Valio Oy, Eettinen neuvottelukunta, jäsen 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Seinäjoen kaupunginvaltuusto, jäsen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 2016 
Paula Risikko 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Anne Berner 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
MUUTOS: Oy Vallila Interior  
[60,52%:n] osuus perheyhtössä 30,35% 
 
 
 
 
 
 
 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15 
50 % 
 
 
 
 
Lumo Störsvik Oy  
 
8 kpl  
MUUTOS:[Soprano  
 
 
36585 kpl ] 0 kpl 
Stockman B 
 
174 kpl  
MUUTOS: Lapland Food Holding Oy 
[102 kpl] 122 kpl 
SingOn Oy  
 
5000 kpl osakkeita 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Oy Vallila Interior Ab ( perheyritys ), jonka toimiala on tekstiilitukkukauppa 
Hallituksen puheenjohtaja, omistusosuus MUUTOS: [ 60,52%) 30,35% 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Sijoitusasunto Helsingissä 
Sijoitusasunto Espoossa 
Sijoitusasunto Vantaalla 
Liikehuoneisto (sijoitus) Helsingissä 
Loma-asunto Espanjassa 
MUUTOS: Ristiniementie 19 Espoo, 2/8 osaa tontista ei omistusta 
 
 
 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Osingot Vallila Interior Oy:ltä sekä vuokratuloja sijoitusasunnoista ja liikekiinteistöstä 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
MUUTOS: Sijoitusasuntolaina saldo [n. 420.000€; 405.000€ ] 393.000€ 
MUUTOS: Sijoitusasuntolaina saldo [n. 98.000€; 77.000€] 66.000€ 
MUUTOS: Loma-asuntolaina [n. 275.000€; 450.000 € ] 439.000€ 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15, 50%:n omistusosuus, osakkeet on pantattu Oy Vallila 
Interior Ab:n vastuista. 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Hallinto- ja luottamustehtävät Vallila ryhmän yhtiöissä: 
Oy Vallila Interior Ab, hallituksen puheenjohtaja, konsernin emoyhtiö 
Oy Vallila Collection Ab, hallituksen jäsen, konserniyhtiö  
Oy Vallila Contract Ab, hallituksen jäsen, konserniyhtiö 
Oy Vallila Interior International Ltd,hallituksen puheenjohtaja, konserniyhtiö 
Interior Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja, konserniyhtiö 
Oy Interior Invest Ab, hallituksen puheenjohtaja, konserniyhtiö 
As Oy Espoon Rantatähdyke, hallituksen jäsen, konserniyhtiö 
Laurinkallio Oy, hallituksen jäsen, konserniyhtiö 
Kiinteistö Oy Focus Gate Logistics, hallituksen jäsen, konserniyhtiö 
Menstoor Oy, hallituksen puheenjohtaja, konserniyhtiö 
Fembition Oy, hallituksen jäsen ja toimitusjohtaja, konsernin osakkuusyhtiö 
Kiinteistö Oy Nilsiänkatu 15, hallituksen puheenjohtaja 
Muut hallinto- ja luottamustehtävät: 
Uuden Lastensairaalan tukisäätiö, hallituksen puheenjohtaja 
Uusi Lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry, hallituksen puheenjohtaja 
Kiinteistö Oy Uusi Lastensairaala, hallituksen puheenjohtaja 
Women Corporate Directors Finland ry, hallituksen puheenjohtaja 
Stiftelsen Kvarteret Viktoria, hallituksen jäsen 
Sydäntutkimussäätiö, hallituksen jäsen 
Helsingin Diakonissalaitos, hallintoneuvoston jäsen 
 
 
 
 
 
 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 2016 
Anne Berner 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Kai Mykkänen 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Sampo A 10 kpl 
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Asunto Espoossa yhdessä puolison kanssa 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen 
tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolaina 108.000 € Espoon asunnosta yhdessä puolison kanssa  
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Hallituksen puheenjohtaja, Suomalainen energiaklubi ry 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta 2016 
Kai Mykkänen  
Viimeksi julkaistu 29.6.2016 15.28