Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VN 3/2017 vp

Ministerien sidonnaisuudet VN 3/2017 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Sipilä ja Saarikko)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista. 

Helsingissä 10 päivänä heinäkuuta 2017 
Pääministeri 
Juha 
Sipilä 
 
Valtiosihteeri 
Paula 
Lehtomäki 
 

Liite

Liite

 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Juha Petri Sipilä 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Yhteisomistuksessa vaimon kanssa seuraava varallisuus: Metsätilat Oulussa ja Muhoksella, yhteensä n. 180 ha. Omassa käytössämme olevia kiinteistöjä, joista merkittävin omakotitalo Sipoossa. Lisäksi merkittävä rahoitusomaisuus talletettuna seuraaviin Nordea pankki Suomi Oyj:n sekä Helsingin OP Pankki Oyj:n yksityishenkilöille tarjoamiin sijoitusinstrumentteihin; Nordea Eläkesijoitus, Nordea säästöhenkivakuutus 2 kpl, Nordea Capital Private (tuottokori) sekä OP Kasvutuottotili. 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Pääomatuloja rahoitusomaisuudesta ja metsätilasta. Vuoden 2014 veroilmoituksen mukaan verotettavaa pääomatuloa edellä mainituista varallisuudesta on yhteensä 74.950 euroa.  

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 

MUUTOS: Kempeleen kunnanvaltuuston jäsenyys on päättynyt 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Annika Saarikko 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä ja rahastoissa: 

Op-Eläkevakuutus 2.500 euroa 

Op-Sijoitusvakuutus 25.100 euroa 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen -yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Asunto-osake Turussa, omistus yhdessä puolison kanssa. 

Asunto-osake Helsingissä, omistus yhdessä puolison kanssa. 

Omakotitalo Oripäässä, johon isäni äidillä on elinikäinen asumisoikeus (osittain peritty). 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste -myös kolmannentahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolainat 451.000 euroa yhdessä puolison kanssa.Muu laina 3.700 euroa yhdessä puolison kanssa. 

Luottamus-ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Suomen 4H:n hallitus, jäsen (eroa pyydetty 4.7.2017)  

Tiukulan säätiön hallitus, jäsen  

Muut merkittävät sidonnaisuudet:  

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 

Turun kaupunginvaltuusto, jäsen 

Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto, jäsen 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

Viimeksi julkaistu 10.7.2017 15.15