Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

VN 3/2019 vp

Ministerien sidonnaisuudet
VN
3
2019 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (ministeri Kosonen)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista sidonnaisuuksista. 
Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2019 
Pääministerin sijainen, valtiovarainministeri
Mika
Lintilä
Hallitusneuvos
Arno
Liukko
Liite 
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
Ministeri: Hanna Kosonen 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Toiminimi Töpinä, ei aktiivinen, metsäkauppaan käytössä. 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Vapaa-ajan asunto 
57 ha metsää 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Savonlinnan kaupunginvaltuuston jäsen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Euroopan Metsäinstituutti EFI:n hallituksen jäsen 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Viimeksi julkaistu 5.9.2019 13.29