Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.30

Ministerien sidonnaisuudet VN 3/2020 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Vanhanen)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa.  

Helsingissä 26 päivänä kesäkuuta 2020  
Pääministeri 
Sanna 
Marin 
 
Hallitusneuvos 
Arno 
Liukko 
 

Liite

Liite

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Matti Vanhanen 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

211 kpl Ilkka Yhtymä 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Omistan omakotitalon ja rakenteilla olevan omakotitalon Nurmijärvellä. Olen hyväksynyt talostani ostotarjouksen ja kauppa tehtäneen 30.6.2020. 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Työeläke yksityisistä työsuhteista 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen 

tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Olen sopinut rakentamista varten asuntolainan, josta on nyt nostettu 11800 euroa.  

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Paasikivi-seuran puheenjohtaja  

Vuoksen säätiön hallintoneuvoston jäsen 

Vuoksenranta seuran hallituksen jäsen 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Nurmijärven kunnanvaltuusto 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

HOK-Elannon edustajisto 

Työtehoseuran valtuuskunnan puheenjohtaja 

Partiosäätiön neuvottelukunnan jäsen 

UKK-arkistosäätiön hallituksen jäsen 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.