Viimeksi julkaistu 11.5.2022 14.15

Ministerien sidonnaisuudet VN 3/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Honkonen)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista. 

Helsingissä 29.4.2022 
Pääministeri 
Sanna 
Marin 
 
Alivaltiosihteeri 
Timo 
Lankinen 
 

Liite

Liite

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Petri Honkonen 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä: 

Metsä Board oyj B 60 kpl 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Y-tunnus 2886572-7 yksityismetsätalouden harjoittamista varten 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Metsätila 113 hehtaaria, josta peltomaata noin 5 ha 

Omakotitalo Saarijärvi 

Kerrostalohuoneisto Helsinki 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolainat yhteensä noin 110 000 euroa 

Metsälainat noin 155 000 euroa 

Autoluotto 9800 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Suomen keskusta rp. varapuheenjohtaja 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 

Saarijärven kaupunginvaltuusto jäsen 

Sote-kuntayhtymä Saarikka valtuuston jäsen ja varapuheenjohtaja 

Keski-Suomen liitto, maakuntavaltuuston jäsen 

Keski-Suomen hyvinvointialueen valtuusto jäsen 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.