Ministerien sidonnaisuudet
VN
4
2016 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministeri Risikko)
Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys ministeri Risikon ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 
Helsingissä 7 päivänä heinäkuuta 2016 
Pääministerin estyneenä ollessa, opetus- ja kulttuuriministeri
Sanni
Grahn-Laasonen
Lainsäädäntöneuvos
Sanna
Helopuro
Liite
Liite
VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 
 
Ministeri: Paula Risikko 
SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 
Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  
Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 
Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 
Puolet omakotitalosta, Seinäjoki 
Puolet asunto-osakkeesta, Helsinki 
Muut merkittävät tulolähteet: 
Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 
Asuntolainasta (30.000 €) puolet eli 15.000 € 
Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 
Suomen Sydänliitto, puheenjohtaja 
Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  
Seinäjoen kaupunginvaltuusto, jäsen 
Muut merkittävät sidonnaisuudet: 
Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 
Valio Oy, Eettinen neuvottelukunta, jäsen 
Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 
Helsingissä 28. päivänä kesäkuuta  
Viimeksi julkaistu 7.7.2016 14.24