Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.30

Ministerien sidonnaisuudet VN 4/2019 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Kulmuni ja Kaikkonen)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2019 
Pääministeri 
Antti 
Rinne 
 
Hallitusneuvos 
Arno 
Liukko 
 

Liite 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Katri Kulmuni 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala:  

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset:  

Asuntolainaa 97 000 euroa, yhteisvastuullista asuntolainaa 244 000 euroa. 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Suomen Keskusta rp., puheenjohtaja 

Apollo Group Oy, hallituksen jäsen 

Selkosen Keskitie tukiyhdistys, sihteeri 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Tornion kaupunginvaltuuston jäsen 

Muut merkittävät sidonnaisuudet:  

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: -  

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Antti Samuli Kaikkonen 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

50% omakotitalosta Tuusulassa 

100% paritaloasunto Tuusulassa 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolaina 565 000 euroa 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Maanpuolustuksen kannatussäätiön puheenjohtaja 

Keskustan puoluehallituksen jäsen 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Tuusulan kunta, kunnanvaltuutettu 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.