Viimeksi julkaistu 27.11.2021 12.31

Ministerien sidonnaisuudet VN 4/2020 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (Blomqvist ja Skinnari)

Eduskunnan työjärjestyksen 29 §:n mukaisesti eduskunnalle lähetetään perustuslain 63 §:ssä tarkoitettu selvitys valtioneuvoston jäsenten ilmoittamista muutoksista sidonnaisuuksiinsa. 

Helsingissä 9 päivänä heinäkuuta 2020 
Pääministeri 
Sanna 
Marin 
 
Lainsäädäntöneuvos 
Sanna 
Helopuro 
 

Liite 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Thomas Blomqvist 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä: 

Osakeomistukset 

Aktia Bank 300 kpl 

Apetit 500 kpl 

Ingman Group 24 kpl 

Metsä Board B 225 kpl 

Outokumpu 100 kpl 

Raisio kantaosake 350 kpl 

Metsäliitto osuuskunta perusosuudet 2600 euroa 

Metsäliitto osuuskunta lisäosuudet A 3295 euroa 

Osuuspankki omistaja-asiakas 

OP omistaja-asiakkaan tuotto-osuus 3000 euroa 

Rahastosijoitukset 

OP-sijoitusvakuutus 15 576 euroa 

OP-Moderat 12,0924 kpl 

OP-Modig A 32,5260 kpl 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Maanviljely. Maa- ja metsätila Siggby Mellangård, Tenholassa. 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Kiinteistökokonaisuus Siggby Mellangård,  

Tenholassa. Peltoala 82,0 ha ja metsäala 96,0 ha. 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Ei muita merkittäviä tulonlähteitä. 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Yksityiset lainat 70 102 euroa. 

Elinkeinon harjoittamiseen liittyvät lainat 480 623 euroa. 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät: 

Raaseporin kaupunginvaltuusto, jäsen 

Svenska Finlands folkting (Suomenruotsalaiset kansankäräjät), edustaja 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Ei muita merkittäviä sidonnaisuuksia. 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle. 

VALTIONEUVOSTON JÄSENEN ILMOITUS (PL 63 §) 

Ministeri: Ville Skinnari 

SIDONNAISUUDET KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA: 

Osakeomistukset ja muut omistukset yrityksissä:  

Miidia International Oy, omistusosuus 100%, toiminta keskeytetty. 

Hockey Unlimited Oy, Miidia International Oy luopunut n. 4%:n omistuksesta 

Northforce Oy, omistusosuus alle 1 %, yhtiöllä ei toimintaa selvitystilasta johtuen. 

Elinkeinon ja ammatin harjoittaminen - yrityksen nimi ja toimiala: 

Muu merkittävä varallisuus kuten kiinteä omaisuus: 

Perheen omakotitalo ja vapaa-ajan asunto, omistusosuudet molemmista 50%. 

Muut merkittävät tulolähteet: 

Velkojen ja muiden taloudellisten vastuiden suuruusluokka ja peruste - myös kolmannen tahon puolesta annetut sitoumukset: 

Asuntolaina n. 143 000 euroa. 

Vapaa-ajankiinteistön korjauslaina n. 21 000 euroa.  

Muut lainat yhteensä n. 100 000 euroa. Henkilökohtainen takaus omaan yritystoimintaan 9 000 euroa (pienyrittäjälaina Miidia International Oy:lle). 

Luottamus- ja hallintotehtävät yrityksissä ja yhteisöissä: 

Kuntien ja muiden julkisyhteisöjen luottamustehtävät:  

Lahden kaupunginvaltuuston jäsen 

Muut merkittävät sidonnaisuudet: 

Pidättäydyn ministeriaikanani hoitamasta seuraavia tehtäviä: 

Edellä ilmoittamiini tietoihin tulevat muutokset ministeriaikanani sitoudun ilmoittamaan valtioneuvoston kanslialle.